1. Yleistä

Sairauskassa myöntää Kelan maksamien sairausvakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi jäsentensä maksamilla jäsenmaksuilla kustannettavia lisäetuuskorvauksia. Samanaikaisesti jäsenmaksuperinnän kanssa alkaa oikeus muihin lisäetuuskorvauksiin kuin hammashoito- ja silmälasikorvauksen. Hammashoidosta aletaan korvata vuoden jäsenyyden ja silmälaseista kahden vuoden jäsenyyden jälkeen. Kelan maksamiin sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin on aina oikeus, vaikka sairauskassan lisäetuuksiin ei olisikaan. Kelan korvauksetkin haetaan sairauskassasta.

Sairauskassaan liittyviä määräaikoja

* sairauskassan jäsenmaksuperintä ja oikeus sairauskassan maksamiin lisäetuuskorvauksiin (poikkeuksena hammashoito ja silmälasikorvaus) alkaa heti jäsenyyden alettua

* oikeus hammashoitokorvaukseen alkaa vuoden jäsenyyden jälkeen

* oikeus silmälasikorvaukseen alkaa kahden vuoden jäsenyyden jälkeen

2. Korvauksista

Sairauskassa maksaa korvausta tarpeellisesta hoidosta johtuvista kustannuksista jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Sairauskassan maksama korvaus sisältä myös sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

2.1. varsinaisille jäsenille (=jäsenmaksua maksaville jäsenille) korvataan

kokonaan

* terveyskeskuksen käyntimaksu, sairaalan poliklinikkamaksu, päiväkirurgiasta peritty maksu sekä sairaalan hoitopäivämaksu enintään 60 vuorokaudelta kalenterivuodessa;

* sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet ja perusvoiteet (mm. pienissä särkylääkepakkauksissa, silmä- ja korvatipoissa on sellaisia valmisteita, joita ei sairausvakuutuslain mukaan Kela korvaa, joten niitä ei sairauskassakaan korvaa);

* sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen silloin kun korvausta saadaan myös sairausvakuutuslain mukaan;

75%

* lääkärin yksityisvastaanotolla peritystä palkkiosta, lääkärin määräämästä laboratoriotutkimuksesta, radiologisesta tutkimuksesta ja patologian alaan kuuluvasta tutkimuksesta

50%

* lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisista tutkimuksista, hieronnasta, kiropraktikon ja napraptin antamasta hoidosta

Hammashoidosta

* vähintään vuoden kassaan kuuluneelle hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon hoitotyöstään perimästä palkkiosta, kassan lisäetuutta maksetaan kuitenkin enintään 250 euroa kalenterivuodessa;

Silmälaseista

* vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle maksetaan korvausta silmälasien tai piilolinssien hinnasta kahden vuoden välein 50 prosenttia 210,00 euron enimmäismäärään saakka   korvauskertaa kohti.

2.2. perheenjäsenille korvataan

* 50 % sairaalan hoitopäivämaksuista, poliklinikkamaksuista ja terveyskeskuksen perimistä käyntimaksuista, lääkärinpalkkioista ja lääkärin määräämästä tutkimuksesta

* 30 % fysioterapiasta

Tarkempia tietoja korvauksista saat sairauskassan säännöistä ja kassan toimistosta.

3. Korvauksen saamisen edellytykset

* korvattavan tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan on oltava asianmukaisen ammattikoulutuksen

* hoito on annettu sairausvakuutusasetuksen tarkoittamassa laitoksessa (mm. Fysikaaliset hoitolaitokset, lääkäriasemien laboratoriot)

* Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa

4. Muuta huomioitavaa

* Käydessäsi lääkärin yksityisvastaanotolla tai yksityisessä tutkimus ja hoitolaitoksessa ilmoittautuessasi kerro kuuluvasi työpaikkakassaan

* Äänekosken kaupunki laskuttaa sairauskassalta suoraan terveyskeskuksen käyntimaksut, kun näytät kassan jäsenkorttia ilmoittautuessasi

* Sairaalan hoitopäivämaksujen laskun, päiväkirurgian laskun, poliklinikkakäyntilaskun ja terveyskeskuksen käyntimaksua koskevan laskun voi tuoda maksamattomana sairauskassaan, koska ne korvataan kokonaan.

* Seuraavat apteekit laskuttavat kassan jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset lääkeostot sairauskassalta, kun jäsen esittää sairauskassan jäsenkortin (ja Kelakortin) reseptin kanssa; Kannonkosken , Konginkankaan, Konneveden, Laukaan, Saarijärven, Suolahden, Uuraisten, Tikkakosken, Vaajakosken, Viitasaaren ja Äänekosken apteekit sekä Jyväskylässä: Keljon, Palokan, Seppälän ja Yliopiston Apteekki

* Korvaushakemukset voit lähettää  sairauskassaan myös postitse, muista tällöin allekirjoittaa korvaushakemus (Kelan korvaukset) ja laittaa mukaan tieto kulkuneuvosta, jolla matka on tehty sekä tieto kertyneistä kilometreistä (oma auto) tai kuitit matkan kustannuksista (linja-auto, juna jne)

* Muun lain (esim. Ammattitaudit, työtapaturmat, liikennevahingot jne) kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista kustannuksista ei sairauskassa maksa korvauksia vaan ne on haettava kyseistä asiaa hoitavalta vakuutusyhtiöltä

* Muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi palkattomalla lomalla olevan jäsenen jäsenmaksu on 20,00 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa sairauskassan lisäetuuksiin palkattoman loman aikana; samoin maksettu jäsenmaksu kerryttää kokonaisjäsenyysaikaa kassassa ja etuuksiin oikeuttavia määräaikoina (esim. silmälasit ja proteesit)

Ota yhteys sairauskassan toimistoon, kun menet lääkärin yksityisvastaanotolle toimenpiteeseen, jäät palkattomalle vapaalle (esim. vuorotteluvapaa tai hoitovapaa) tai jos osoitteesi tai pankkiyhteystietosi muuttuvat.

Etusivu    Ajankohtaista    Hallitus    Jäsenyys    Korvaukset    Linkit    Lomakkeet   

Sopimuspaikat    Säännöt    Tiedotteet
Toimisto on avoinna
ma - pe
klo 11.00 - 15.00
k
Käyntiosoite: Kauppakatu 19, Äänekoski    Postiosoite: Kauppakatu 19 C, 44100 ÄÄNEKOSKI Puhelin:040 195 5545
Sähköposti: aanekosken.tehtaitten.sairauskassa(at)kela.fi