Korvaukset

Äänekosken Tehtaitten sairauskassa on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu työpaikkakassa, joka huolehtii säännöissä määriteltyjen lisäetuuskorvausten lisäksi jäsentensä sairausvakuutuslain mukaisista korvauksista.

Kustannuksia korvataan, kun

* ne ovat tarpeellisia

* ne ovat syntyneet sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta ja

* tutkimuksen suorittanut tai hoidon antanut henkilö on merkitty Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tai

* yksityisessä terveydenhuollossa suoritettu tutkimus tai annettu hoito on tapahtunut sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä.

* korvausten hakuaika on matkakorvauksissa 6 kuukautta matkapäivästä, muissa korvauksissa 6 kuukautta maksupäivästä

 

Kustannuksina korvataan

** Varsinaisille jäsenille:

* 75 % lääkärinpalkkiosta (ei kuitenkaan leikkauksista ja siihen verrattavista toimenpiteistä, eikä hedelmöityshoidoista)

* 75 % lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta, silloin kun ne ovat myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavia (ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä)

* 50 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista sekä lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoidosta.

* 50  % lääkärin määräämän sidoksen, apuvälineen ja tekojäsenen hankkimisesta 100,00 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti (korvausväli viisi vuotta)

* 75 % hammashoidosta, sairauskassan lisäetuutta kuitenkin enintään 250,- euroa kalenterivuodessa. Korvaus edellyttää vähintään vuoden jäsenyyttä. Hammashoitoon lasketaan hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittama hoitotyö,  jona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Huom! erillinen proteesikorvaus poistunut

* Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle 50 prosenttia lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien hankintahinnasta joka toinen kalenterivuosi 210,00 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, edellyttäen, että jäsen on edellä olevan määräajan ollut maksavana jäsenenä kassassa ja että silmälasit on hankittu sinä kalenterivuonna jona korvausta haetaan.

*kokonaan korvataan

- terveyskeskuksen käyntimaksu

- sairaalan poliklinikkamaksu

- päiväkirurgiasta peritty maksu

- sairaalan hoitopäivämaksu enintään 60 vuorokaudelta kalenterivuodessa

- sairausvakuutuslain mukaan korvattava lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet (korvaus lasketaan viitehinnasta)

- matkakustannukset silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

* hallituksen harkinnan mukaan korvataan

- leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta

- lääkärin määräämästä psykoterapiasta

- jalkahoidosta, joka on välttämätön muun sairauden (esim. diabeteksen) hoidon vuoksi

- kotisairaanhoidosta peritty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukainen maksu

- lääkärin määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankkiminen

* Hautausavustuksena suoritetaan 700,00 euroa jäsenen kuoltua 

 

** Perheenjäsenille:

(perheenjäsenen määritelmä löytyy sairauskassan 4 §:stä)

* 50 % lääkärinpalkkioista, tutkimuksesta ja hoidosta, terveyskeskuksen käyntimaksusta, poliklinikkamaksusta, päiväkirurgisesta maksusta ja sairaalan hoitopäivämaksusta 

* 30 % fysioterapiasta

* leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä korvataan  hallituksen harkinnan mukaan

* lääkkeistä ja matkoista maksetaan ainoastaan sairausvakuutuslain mukainen korvaus
Etusivu    Ajankohtaista    Hallitus    Jäsenyys    Korvaukset    Linkit    Lomakkeet   

Sopimusapteekit
    Säännöt    Tiedotteet
Toimisto on avoinna
ma - to
klo 11.00 - 15.00
(pe suljettu)
Käyntiosoite: Kauppakatu 19, Äänekoski    Postiosoite: Kauppakatu 19 C, 44100 ÄÄNEKOSKI Puhelin:040 195 5545
Sähköposti: aanekosken.tehtaitten.sairauskassa(at)kela.fi