K O K O U S K U T S U

ÄÄNEKOSKEN TEHTAITTEN SAIRAUSKASSAN

varsinainen K A S S A N K O K O U S

pidetään keskiviikkona 18.04.2018 klo 16.15 Majakassa (Torikatu 6, Äänekoski).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 34 pykälässä varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi sääntöjen pykälien 4, 7, 30 muuttaminen (toimintapiiri, jäsenmaksu, tilintarkastajien määrä) sekä pykälän 31 kumoaminen (tilintarkastajien toiminta).

Tilinpäätöstä ja sääntöjen muuttamista koskevat asiakirjat ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa (Kauppakatu 19, Äänekoski) toimiston aukioloaikoina

(ma – to klo 11 – 15).

Äänekoskella 4.4.2018 HALLITUS