Sairauskassamme on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu työpaikkakassa, joka huolehtii säännöissä määriteltyjen lisäetuuskorvausten lisäksi jäsentensä sairausvakuutuslain mukaisista korvauksista.
Etusivu    Ajankohtaista    Hallitus    Jäsenyys    Korvaukset    Linkit    Lomakkeet   

Sopimusapteekit
    Säännöt    Tiedotteet
Toimisto on avoinna
ma - to
klo 11.00 - 15.00
( pe suljettu)
Puhelin:040 195 55 45 Käyntiosoite: Kauppakatu 19, Äänekoski    Postiosoite: Kauppakatu 19 C, 44100 ÄÄNEKOSKI 
Sähköposti: aanekosken.tehtaitten.sairauskassa(at)kela.fi
 
Kassan toimintapiirin muodostavat:

1.  CP Kelco Oy, Oy Botnia Mill Service Ab, Metsä Fibre, Metsä Board, Specialty Minerals Nordic Oy, Metsä Wood ja Kumpuniemen Voima Oy -nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt, jotka työskentelevät  yhtiöiden Äänekosken yksiköissä sekä tämän sairauskassan toimihenkilöt

2.   Metsäliitto Osuuskunnan, Metsä Forestin, Suomen Terveystalo Oy:n ja YIT Oy:n palvelukseen siirtyneet sairauskassan jäsenet, jotka työskentelevät sairauskassan  toimintapiiriin kuuluvien työnantajien tuotantolaitoksilla

3.   työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä yhdenjaksoisesti vähintään 15 vuotta

4.   henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta 1 kuukautta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 15 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- ja yrittäjäaika saa kestää enintään neljä kuukautta. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.

5.  kohdissa 1-5 mainittujen kassan varsinaisten jäsenten perheenjäsenet, jotka täyttävät 6 momentissa olevat edellytykset.