LÄÄKKEISIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 ALKAEN

Sairauskassa ei korvaa vuoden 2016 alusta perittävää lääkkeiden alkuomavastuuta. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan.

Vuoden 2016 alusta alkaen lääkärin määräämistä, Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Hallituksen esitys alkuomavastuuksi  on 50 euroa kalenterivuodessa.

Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä aletaan soveltaa vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Lääkkeen hinnasta riippuen alkuomavastuu voi täyttyä jo vuoden ensimmäisessä lääkeostossa tai saman kalenterivuoden aikana useammissa lääkeostoissa. Alkuomavastuu kerryttää lääkkeiden vuotuista omavastuuosuutta, ns. lääkekattoa.